جلسه اول دوره تیم سازی

"*" indicates required fields

اینجانب در جلسه اول دوره تیم سازی که در روز پنج شنبه 25 آبان ماه ساعت 13 که در هتل جهانگردی چهارراه شفا برگزار می شود:*