قوانین و مقررات سایت

روشنگرانی ها


قواعد منصفانه

بروزرسانی مقررات

دسته بندی شرایط

پوشش کامل فعالیت ها

اطلاع دادن حفظ حریم شخصی مخاطبان

نحوه برطرف کردن مشکلات  مالی و تراکنش ها

بیان شرایط سلب مسئولیت وب سایت

بیان روش شکایت مشتریان

 

استرداد وجه :

کاربران باید هنگام ثبت نام   فرم ثبت نام  را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند.

و مراحل پرداخت را انجام دهند.

و بعد از مراحل پرداخت اگر در جریان پرداخت پول، ارتباط با شبکه قطع شود، وظیفه‌ی حل مشکلات احتمالی بر عهده‌ی بانک می‌باشد و هزینه‌ی کم شده از حساب، طبق قوانین بانکی به حساب مشتری برخواهد گشت.