30%
تخفیف

سمینار تغییر مسیر 1402

سمینار تغییر مسیر (در زندگی و کسب و کار) مسیر رسیدن به اهداف می تواند خیلی کوتاه تر، ساده تر،…

6,230,000 تومان
20%
تخفیف

سمینار هنرجنگ

سمینار هنر جنگ در هنر جنگ مهمترین نکته ای  که هست میگویند : شیطان بساز و با شیطان خود بجنگ…

2,827,000 تومان